VOOR ARCHITECTEN – STUDIEBUREAUS

BASISPLAN BESTAANDE TOESTAND VOOR ONTWERP

Vóór uw project van start gaat, is een gemeten grondplan geen overbodige luxe maar de basis van uw project.
Met een degelijk grondplan vermijdt de ontwerper vele onvoorziene zaken tijdens de uitvoeringsfase, welke onverwachte kosten met zich meebrengen.Het reliëf van het terrein kan aangeduid worden met hoogtelijnen of door aanmaak van een DTM.

OPMETINGEN VAN GEBOUWEN 
Nauwkeurige opmeting van bestaande gebouwen als basis voor het nieuw ontwerp en als basis voor de plannen deel uitmakend van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag:

– grondplannen gebouwen
– omgevingsplan
– gevelzichtprojecties
– doorsnedes door gebouw
– gabarieten aanpalende bebouwing

Deze plannen vormen een elementaire en nauwkeurige basis,
hierdoor wordt voor de architect heel wat werk bespaard en praktische problemen tijdens uitvoering vermeden.

TRACÉMETINGEN WEGENIS
Opmetingen van tracés voor ontwerp van nieuwe infrastructuur
Aanmaak van dwarsprofielen en lengteprofielen, ondergrondse inmeting van riolering, …

– Plan kan afgeleverd worden in 2D, 2.5D of volledig in 3D.
– Ondergrondse opmeting riolering.
– Plannen volgens GRB standaardbestekken.

TOPOGRAFIE VOOR AANNEMERS

AS-BUILT
Opmeten van nieuw aangelegde wegenis en riolering voor het as-builtdossier.
Dit volgens de gevraagde vereisten (Aquadata-fiches, staat van hoeveelheden, GRB, … ).


UITZETWERK
Nauwkeurig uitzetten van de assen en referentie-peilen op werven.
Dit van uitzetten van basis-assen bij aanvang of gedurende de werf.
tot een volledig landmeetkundige begeleiding gedurende de verschillende fases van uw project.
De dag na de uitzetwerken ontvangt u een uitzetrapport.

GRONDVERZET
Bepaling van volumes ophoging / uitgraving bij grondwerken.

Grondverzet is duur, een correcte opmeting en berekening is zeker niet overbodig.

Opmeten van stocks.

NIVELLEREN PERCELEN
Opmaak en indienen aanvraagdossier voor nivelleringen van drassige landbouwgronden.