SCHATTING ONROERENDE GOEDEREN

Voor de objectieve waardebepaling van onroerende goederen kunt u bij de landmeter-expert terecht.

Het schatten van vastgoed gebeurt niet met de natte vinger, maar is een studie bij voorkeur uitgevoerd door de landmeter-expert of vastgoed-expert als onafhankelijke specialist.
Hierbij worden alle waardebepalende factoren onderzocht, welke resulteert in een uitgebreid schattingsverslag.

Landmeter Callewaert staat ook op de lijst van landmeters-experten van het kwaliteitscharter van de Vlaamse belastingsdienst inzake erfbelasting (vroegere successie).

Een schatting kan nodig zijn bij :
erfenis
aankoop/verkoop
echtscheiding
onteigening
onverdeeldheid
etc.