LANDMETER-EXPERT

OPMETINGSPLAN VAN PERCELEN
Het is raadzaam en zelfs evident om een opmetingsplan te laten opstellen door een landmeter-expert.
Zeker bij een belangrijke en dure aangelegenheid als de aankoop van een stuk grond.
Dit plan verschaft je de correcte oppervlakte, grenzen en controle op eventuele erfdienstbaarheden.

Meet en weet wat je koopt!

VERKAVELING
U wenst een stuk grond te verkavelen?
De landmeter-expert onderzoek de beste mogelijkheid en stelt het volledige verkavelingsdossier op.
Zowel verkavelingsaanvragen met als zonder wegenisaanleg.

Uw project wordt van A tot Z begeleid: van een optimaal verkavelingsontwerp, overleg met overheden, indienen van de nodige aanvragen tot de opvolging van eventuele infrastructuurwerken.

OPSPLITSEN EN RUILEN VAN PERCELEN
Indien een kadastraal perceel gesplitst wordt, is altijd een plan van de landmeter-expert vereist.

Bij een eigendomsoverdracht wordt dit aan de notariële akte toegevoegd.

AFPALING
Indien een grens onduidelijk is, kan een landmeter-expert ingeschakeld worden om onafhankelijk en deskundig hierover duidelijkheid te scheppen.
Meestal kan dit in der minne gebeuren, zonder tussenkomst van de rechtbank. 

MUUROVERNAME
Bij oprichting van een nieuw gebouw waarbij een bestaande scheidingsmuur gebruikt wordt, dient deze muur overgekocht te worden.
Het over te nemen gedeelte wordt door de landmeter-expert in waarde bepaald rekening houdend met volume, materialen, sleet, … .
Het PV van muurovername wordt achteraf geregistreerd, de registratiekosten voor het gemeen te maken deel van de scheidingsmuur bedragen 10%.