PLAATSBESCHRIJVINGEN

PLAATSBESCHRIJVING VOOR AANVANG VAN WERKEN

Een gedetailleerde vastlegging van de staat van een gebouw of van wegenis. Dit tegensprekelijk opgesteld document kan tijdens of na het bouwproces heel wat discussies uitklaren betreffende bouwschade bij de aangrenzende eigenaar en vormt een heel sterk document qua bewijslast.

De landmeter is de expert bij uitstek als onafhankelijke partij met bouwkundige kennis en is dus de aangewezen persoon voor de opmaak van plaatsbeschrijvingen.

Een plaatsbeschrijving voor aanvang van de werken gebeurt ten laste van de aannemer, architect of bouwheer en is dus gratis voor de aangrenzende eigenaar.


PLAATSBESCHRIJVING BIJ VERHURING

Bij aanvang van een verhuring is het belangrijk een plaatsbeschrijving te laten opmaken die gedetailleerd en tegensprekelijk is. Bij beëindiging van het huurcontract kunnen zo discussies vermeden worden of de schade veroorzaakt werd tijdens de huurperiode en wie voor de eventuele kosten dient op te draaien.

De plaatsbeschrijving bij aanvang en beëindiging van een huurcontract is een verplicht document en wordt uitgevoerd onder gedeelde kosten tussen de huurder en de verhuurder.